Přestup


Pokud nejste se svou autoškolou spokojeni, můžete v kterémkoliv okamžiku přestoupit do jiné autoškoly. Právo na přechod do jiné autoškoly je zakotveno v zákoně:

V případě předčasného ukončení výuky a výcviku žadatele u provozovatele autoškoly může žadatel pokračovat ve výuce a výcviku u jiného provozovatele autoškoly. V takovém případě je provozovatel autoškoly povinen žadateli vystavit potvrzení pro doložení údajů nezbytných pro pokračování výcviku. Podrobnosti potvrzení stanoví prováděcí právní předpis.
§ 30 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.

Při požadavku na přechod do jiné autoškoly Vám autoškola:

  • vystaví tzv. převodku, která obsahuje počty doposud absolvovaných hodin výuky a výcviku
  • vrátí původní přihlášku do autoškoly včetně lékařské posudku
  • vrátí poměrnou část uhrazených peněz za výcvik

S těmito dokumenty následně zajdete do lepší autoškoly (viz Jak vybrat správnou autoškolu) a plynule navážete na předchozí výcvik.

Je možné, že po Vás autoškola bude požadovat určitý administrativní poplatek - ten však nemůže být přemrštěný a o jeho existence jste museli být informováni už při zahájení výcviku (např. v ceníku na internetových stránkách autoškoly), jinak se jedná o nekalou praktiku.

Odmítají Vám v původní autoškole vystavit převodku nebo s Vámi přestali komunikovat? Podejte podnět do Poradny.